Събития

150 години от рождението на Пенчо Славейков

На 27 април Институтът за литература, съвместно със Столична библиотека, отбелязаха 150 години от рождението на Пенчо Славейков на две от знаковите места, свързани с неговото име - Площад "Славе

Международна конференция

Преводите от византийски гръцки през ІХ–Х век в литературата на Slavia Orthodoxa: рецепция и традиция10-11 септември

Представяне на полско-българското сътрудничество в Института за литература в рамките на Ден на Полша в Българската академия на науките

На 9 юни, по повод Ден на Полша в Българската академия на науките, в Големия салон на БАН се проведе научна конференция, онасловена „Роля и място на науката в държа

Изложбата "Д-р Франц Миклошич - 130 години почетен чуждестранен член на Българската академия на науките" представена в Пловдивския университет на 24 май.

Слово при откриване на изложбата от доц. Елена Томова Уважаемо ръководство на Пловдивския университет, драги колеги и преподаватели, скъпи студенти,