Жените в обществения дискурс на България и Полша (литература, изкуство, медии)

  • Статус
    Приключил
  • Финансиране
    Еквивалентна безвалутна размяна

Ръководители ст. н. с. дфн Магда Карабелова и доц. Анна Нашиловска.

Проектът е посветен на въпроси, отнасящи се до модерната тема за феминизма, включително „женското“ писане, в областта на литературата, изкуството и медиите. През 2007 г. (София, 4 и 5 октомври) бе проведена българо-полска научна конференция „Жените в обществения дискурс в България и Полша (литература, изкуства, медии)“ с акцент върху модерната интерпретация и разглеждането на процесите в съпоставителен план, като проблематиката бе ситуирана в широк балкански, общоевропейски и общочовешки контекст. С помощта на Института за литературни изследвания към Полската академия на науките и Полския институт в София е публикуван българо-полски двуезичен сборник „Да опишеш жена: Българо-полски дискусии в годините на прехода“ (София, 2009), съдържащ докладите от конференцията. В рамките на проекта в Института за литература са изнесени и лекции на видни полски учени.

 

Съвместно с Полската академия на науките и Институт за литературни изследвания