Дейности

Избрани проекти
 • Ръководител: проф. дфн Румяна Дамянова
 • Период на изпълнение
  2019-2020
 • Финансиране
  Външно
 • Вид на проекта
  Научен проект
 • Ръководител: доц. д-р Калина Захова
 • Период на изпълнение
  2019-2020
 • Финансиране
  Външно
 • Вид на проекта
  Научен проект
 • Ръководител: проф. дфн Анисава Милтенова
 • Период на изпълнение
  2018-2020
 • Финансиране
  Външно
 • Вид на проекта
  Научен проект
 • Ръководител: доц. д-р Пенка Ватова
 • Период на изпълнение
  2017-2020
 • Финансиране
  Външно
 • Вид на проекта
  Научен проект
 • Ръководител: доц. д-р Елка Трайкова
 • Период на изпълнение
  2013-2014
 • Финансиране
  Външно
 • Вид на проекта
  Научен проект
 • Ръководител: проф. дфн Анисава Милтенова
 • Период на изпълнение
  1997-2021
 • Финансиране
  Бюджетно
 • Вид на проекта
  Научен проект

Образователни дейности

Тук ще бъдат представени материалите, свързани с образователните дейности в института.