ПРОЕКТЪТ НА ИНСТИТУТА ЗА ЛИТЕРАТУРА „БЪЛГАРСКИЯТ ЛИТЕРАТУРЕН ПАНТЕОН И СЛАВЯНСКИЯТ СВЯТ В НАУЧНОТО НАСЛЕДСТВО НА БОРИС ЙОЦОВ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ИДЕИТЕ“ Е ОТЛИЧЕН ОТ ФНИ

2054.jpg


На 5 април 2023 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН се проведе церемония по връчване на грамоти на отличените проекти на Фонд „Научни изследвания“, приключили през 2022 г. Сред тях е проектът „Българският литературен пантеон и славянският свят в научното наследство на Борис Йоцов: реконструкция на идеите“ с ръководител проф. дфн Румяна Дамянова.

ФНИ отличи проекти в 9 научни области. В областта на хуманитарните науки бяха връчени две грамоти – едната получи проф. Р. Дамянова от Института за литература, а другата – проф. Н. Михайлова-Маринчевска от Института за изследване на изкуствата.

Проф. Р. Дамянова представи накратко пред аудиторията резултатите от работата по проекта. Тя подчерта, че усилията на екипа реализират две важни задачи: с публикациите в седемте издадени тома по проекта е очертано завръщането на Б. Йоцов в славистиката и завръщането на Борис Йоцов в хуманитарната наука. Проф. Йоцов ще бъде включен в учебните програми на всички катедри по българска литература и по славистика в българските университети. Ученият славист ще бъде изучаван заедно с Боян Пенев, Иван Шишманов, Михаил Арнаудов.

Заключителните думи на проф. Дамянова бяха думи на благодарност към директорките на Института за литература – доц. Елка Трайкова и доц. Пенка Ватова, при които проектът е започнат и, съответно, завършен, към членовете на екипа, към издателите от ИЦ „Боян Пенев“. Проф. Дамянова благодари на Фонд „Научни изследвания“, заради възможността за осъществената среща между научното наследство на проф. Борис Йоцов и съвременната българска хуманитаристика.

Честито отличие на проф. Румяна Дамянова и на членовете на екипа: доц. Недка Капралова, проф. Мария Китанова, доц. Светла Страшимирова, доц. Христина Балабанова, гл. ас. Андриана Спасова, доц. Добромир Григоров, доц. Радосвет Коларов, проф. Александър Кьосев, гл. ас. Николай Желев.