Издания

Studia Litteraria Serdicensia

Studia Litteraria Serdicensia

Поредицата „Studia Litteraria Serdicensia“ е наследник на  изданието „Известия на Института за литература“, което излиза между 1952 и 1972 г., но съобразена с актуалните условия и актуалните изисквания за международен резонанс на усилията на българските учени-хуманитаристи.

LM_2_2021.jpg

Литературна мисъл

Списание „Литературна мисъл“, издание на Института за литература при БАН, е основано през 1957 година. Първият главен редактор е Пантелей Зарев, а в редакционната колегия влизат Атанас Натев, Георги Димов, Георги Цанев, Емил Георгиев, Людмил Стоянов, Петър Динеков, Стоян Каролев, Тодор Павлов и Христо Йорданов. През следващите десетилетия съставът на редакционната колегия е променян неколкократно. От 1992 г.

scripta_20_2020.jpg

Scripta & e-Scripta

„Scripta & e-Scripta“ е рецензирано (peer review) международно списание за интердисциплинарни средновековни изследвания, което се публикува от Института за литература към БАН от 2003 г. То има за цел разработването на изследвания за писменото наследство на средновековния славянски свят и Византия, в по-широк обхват от късната античност до началото на XVIII век. Най-важна е ориентацията му към информационните технологии и тяхното прилагане в хуманитарните науки.

sbl_61_62.jpg

Старобългарска литература

„Старобългарска литература“ е специализирано рецензирано издание, посветено на средновековната българска литература и култура и нейния византийски и европейски контекст. Старобългарската литература формира важна част от европейското културно наследство, затова изследователската проблематика привлича широк международен интерес и многонационален кръг от автори.

bp.jpg

Издателски център „Боян Пенев“

Издателският център „Боян Пенев“ е създаден по решение на Научния съвет на Института за литература през 2000 г. Той е първият и единствен издателски център в системата на институтите в БАН. Няма самостоятелен статут и собствен щат, но в него работят енергични и отговорни хора от състава на учените и служителите на Института.