представяне на книгата Образът на женските коси в българската литература