Обявление за процедура за подбор на преподаватели по български език и литература в чужди университети (лектори), със срок за подаване на документи 28.02.2022 г.


  • Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Армения;
  • Запорожки национален университет, Украйна.

PDF Обява

DOC Приложение 1 Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

DOCX Приложение 2 Формуляр

Крайният срок за подаване на документи е 28 февруари (понеделник) 2022 г.