Лекция на д-р Иван Христов по повод присъждането му на академичната длъжност "доцент" на тема "Концепциите за време и идентичност на българския литературен модернизъм"


Институтът за литература към Българската академия на науките има удоволствието да ви покани на лекция на д-р Иван Христов по повод присъждането му на академичната длъжност "доцент" на тема "Концепциите за време и идентичност на българския литературен модернизъм" 17.10.2022, понеделник, от 15.30 часа Големия салон на Института за литература – БАН бул. "Шипченски проход" 52, бл. 17, партер.