Удължаване срока на обявата за Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2021/2022 година в следните чуждестранни висши училища


СЪОБЩЕНИЕ

към  обява за процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2021/2022 година в Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Армения, Познанския университет „Адам Мицкевич“, Полша, Университета „Екс-Марсилия“, Франция и Запорожкия национален университет, Украйна
    
Срокът за подаване на документи за участие в процедурата за подбор за преподаватели в горепосочените чуждестранни висши училища се удължава до 25 октомври (понеделник) 2021 г.

Срокът за подаване на документи за участие в процедурата е удължен до 25,10.2021 г. (понеделник).

Съобщението в публикувано на Интернет страницата на МОН на следния линк: https://www.mon.bg/bg/100125.