ТРИ НАГРАДИ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ ОТ ИНСТИТУТА ЗА ЛИТЕРАТУРА


Андриана Спасова-Топурова, Елена Борисова и Боряна Владимирова са сред деветимата носители на наградите за млади учени, които БАН връчи за 2021 година.

Присъдени са общо девет награди – шест, от които в областта на хуманитарно-социалните науки. Една от двете Втори награди е на Андриана Спасова-Топурова за книгата й „Антични реминисценции във възрожденската книжнина“. А две от трите Трети награди са за монографиите на Елена Борисова – „Фантастика и познание“ и на Боряна Владимирова – „Образът на женските коси в българската лирика на ХХ век“. Книгите са издания на Издателски Център „Боян Пенев“, създаден през 2000 година към Института за литература.

Носител на Първа награда е Мина Христова (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей), а другите наградени с Втора и Трета награда са съответно: Александра Миланова (Институт за балканистика с Център по тракология) и Борис Боев (Институт за изследване на населението и човека).

В областта на природо-математическите науки са връчени една Първа и две Втори награди: на Мерилин Ал Шариф (Институт по биофизика и биомедицинско инженерство), на Даниела Аветисян (Институт за космически изследвания и технологии) и на Ива Дойчева (Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания).

Честито на отличените млади колеги!