Програма за подпомагане на млади учени и постдокторанти финансирана от МОН