Спомина се дългогодишната наша колега доцент дфн Людмила Григорова.


Спомина се дългогодишната наша колега доцент дфн Людмила Григорова. Тя е родена в семейството на писателя Крум Григоров в София, където завършва английска филология и свързва трудовия си път с Института за литература при БАН. Член на Съюза на българските писатели, на българския ПЕН-Център, Съюза на научните работници в България, Съюза на преводачите и Научния борд на Американския Биографски институт.

Автор е на множество статии, очерци и анкети, отзиви и преводи, сред които са изследванията за Димитър Димов, Младен Исаев, Крум Григоров, за драматургията на Оскар Уайлд в български литературен контекст. Нейните книги «Творецът и неговият двойник» (1983), «Автобиографизъм и творчество» (1986), «Драма на парадокса» (1993), «Димитър Димов. La femme moderne» (2011, 2017), а също и последната й белетристична книга «Малка семейна сага» (2017) отвеждат към важни интердисциплинарни явления както в българската хуманитаристика, така и в сферата на сравнителното литературознание и междучовешките отношения.

Ще запомним както нейното добронамерено и ведро отношение към колеги и приятели, така и дългогодишната й многополезна и всеотдайна работа като литературен критик и изследовател на българската и западноевропейската литература, като висококвалифициран специалист в областта на българо-английските литературни връзки.

Поклон пред паметта й!

Институт за литература при БАН