ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2022/2023 ГОДИНА


Oбява за процедура за подбор на преподаватели за академичната 2022/2023 в следните чуждестранни висши училища:

Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша;
Университет „Екс-Марсилия“, Марсилия, Франция;
Университет „Ла Спиенца“, Рим, Италия;
Люблянски университет, Любляна, Словения;
Хумболт университет, Берлин, ФРГ;
Пекински университет за чужди езици, Пекин, Китай;
Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брюсов“, Ереван, Армения.

Крайният срок за подаване на документи е 9 септември (петък) 2022 г.