В издателство "Изток-Запад" излезе романът на Иван Младенов "Раз/сдвоение"