Пътят на българската литература за деца и юноши


 

Пътят на българската литература за деца и юноши

30 юни 2022 г.

по проект „Българската литература за деца и юноши XX – XXI в.“    с ФНИ дог. № КП-06-H60/7 от 17.11.2021 г.

Конференцията е посветена на 140-годишнината от рождението на Георги Райчев и Добри Немиров; 120-годишнината от рождението на Ангел Каралийчев, Матвей Вълев, Светослав Минков, Здравко Сребров, Георги Гогов Константинов, Фани Попова-Мутафова; 110-годишнината от рождението на Яна Язова; 100- годишнината от рождението на Цветан Ангелов, Цилия Лачева; 90-годишнина от рождението на Димитър Инкьов, Марко Ганчев, Георги Струмски и Никола Русев.

Конференцията е замислена като тематична, а конкретните годишнини на писателите са повод да отдадем на тези творци заслужената почит.

Амбицията на организаторите е да обхване спецификата на българската детска литература за деца и юноши в нейните литературни, философски, социални, политически, културни, психологически и исторически аспекти.

Предлагаме ви да ориентирате своите разработки в някоя следните тематични области:

  • Тенденции в българската литература за деца и юноши;
  • Въпроси на българската литературата за деца и юноши;
  • Жанрови специфики на българската литература за деца и юноши;
  • Литературни полемики;
  • Пътят на българските книги за деца и юноши;
  • Българската детската литература и нейните творци;
  • Тотеми и табута в българската литература за деца и юноши.

Зададените теми не изчерпват спецификата на българската литература за деца и юноши, а отварят дискусии и призовават към търсене на нови ракурси за нейното тълкуване и интерпретиране.

На този етап предлагаме конференцията да се проведе дистанционно чрез онлайн платформата Zoom.

Времетраене на докладите – 15 минути

Моля, изпращайте вашите заявки за участие, придружени с кратки анотации, до 10 юни на следните имейл адреси:


ПРОГРАМА

 

30 юни, четвъртък, Заседателна зала 207, Централна сграда на БАН


10.00 – Откриване

Водещ: Александра Антонова


10.30 – 10.45. Огняна Тенева, НБУ. Сп. „Хиперион“ за детската литература

10.45 – 11.00. Елена Азманова, ЮЗУ „Неофит Рилски“. Читанката и Христоматията на Каралийчев

11.00 – 11.15. Невена Борисова, ИЛ – БАН. Възгледите на Ангел Карайлийчев за ценността и мисията на детската литература

11.15 – 11.30. Ана Костадинова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Модернистът Светослав Минков като приказник

11.30 – 11.45. Боряна Владимирова, ИЛ – БАН. Образът на джуджето в приказките на Светослав Минков „Цар Безсънко“ и „Джуджето Тинтирин“

11.45 – 12.00. Дискусия

12.00 – 12.15. Таня Стоянова, ЮЗУ „Неофит Рилски“. Фантастика, екзотика и реализъм в романа „Островът на вечното слънце“ от Емил Коралов

12.15 – 12.30. Пламен Антов, ИЛ – БАН. Моделът „Деца детективи“, норма и отклонение: Гр. Угаров, Цв. Ангелов

12.30 – 12.45. Надежда Стоянова. СУ „Св. Климент Охридски“. Социални роли и екзистенциални хоризонти в лириката на Николай Кънчев за деца

12.45 – 13.00. Дискусия

13.00 – 13.30 Обедна почивка

Водещ: Елена Борисова

13.30 – 13.45. Петър Величков, НБКМ. Детските творби на Яна Язова

13.45 – 14.00. Мая Горчева, УНИБИТ. Етосът на детското в творчеството на Яна Язова

14.00 – 14.15. Людмила Малинова,  ИЛ – БАН. Някои малко известни женски имена в пътя на българската литература за деца

14.15 – 14.30. Петър Михайлов, ИЛ – БАН. 120 години от появата на сборника с приказки „Подарък за децата“ от Вела Благоева

14.30 – 14.45. Галина Димитрова, ПУ „Паисий Хилендарски“. Огънчето на Поезията в художествената проза на Петя Дубарова (Един възможен, непреднамерен автобиографичен сюжет за живота на Избрания)

14.45 – 15.00. Дискусия

15.00 – 15.15. Мариета Гиргинова, ИЛ – БАН. Театралните представления за деца. Типология и критическа рецепция в сп. „Златорог“.

15.15 – 15.30. Гергана Асенова, ЮЗУ „Неофит Рилски“. Идеята за родното в пиесите за деца на Добри Немиров

15.30 – 15.45. Таня Казанджиева, СУ „Св. Климент Охридски“, МВнР. Българската литература за деца извън пределите на Родината

15.45 – 16.00. Елизабета Георгиев, Народна библиотека „Детко Петров“, Цариброд. Българска литература за деца и юноши в Сърбия. История, жанрови специфики, тенденции

16.00 – 16.15. Евдокия Борисова, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Мая Горчева УНИБИТ. Смъртта на автора и раждането на редактора

16.15 – 16.30. Малина Димитрова, УБ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.  „Издателската дейност – отговорна и деликатна област за младото поколение“. Наблюдения върху амбициозните проекти на издателство „Отечество“

16.30 – 16.45. Весела Фламбурари. Днешният български автор на литература за деца в променящия се глобален свят

16.45 – 17.00. Надежда Александрова, НБУ. Славната традиция и днес

17.00 – 17.30. Дискусия

  
1 юли, петък, Малък салон на Института за литература

Водещ: Боряна Владимирова

10.00 – 10.15. Росица Чернокожева, ИЛ – БАН. Лиско на Борис Априлов или креативността на приключенията

10.15 – 10.30. Елена Борисова, ИЛ – БАН. Фантастичният свят на Емил Коралов

10.30 – 10.45. Александра Антонова, ИЛ – БАН. Идеалният свят на Надя Трендафилова

10.45 – 11.00. Емилия Алексиева, ИЛ – БАН. Георги Райчев. Един текст – два варианта („Снаха лястовичка“).

11.00 – 11.15. Румен Шивачев, ИЛ – БАН. Анти-приказката „Майчина клетва“ на Георги Райчев и нейната модерна регресия

11.15 – 11.30. Васил Василев. Дора Габе, Добри Немиров и Георги Райчев – детството като идилия, красота, възторг и съвършенство...

11.30 – 12.00. Дискусия и закриване на конференцията