Научен семинар „Литературни и социокултурни проблеми на Българското възраждане“

На 15 май от 15.30 ч. в Малкия салон на Института за литература ще се проведе обсъждане на предложения от гл. ас. д-р Николета Пътова текст „Критиката за българската драма и театър (1866-1910)“.

Обсъждането ще се проведе в разширен състав с участието на учени от ИЛ и от СУ „Св. Климент Охридски“. То е част от поредицата научни семинари, организирани от секция „Литература на Българското възраждане“ в рамките на проекта „Литературни и социокултурни проблеми на Българското възраждане“.