„Дивото зове“. Изкуството и дивата природа

„Дивото зове“. Изкуството и дивата природа

Покана за конференция

Организатор: екипът на научен проект 

Литература и природа. Български литературни и литературоведски интерпретации

https://litteraturaetnatura.eu/ 

Институт за литература – БАН

17–18 октомври 2024 г.

ПРОДЪЛЖАВА

ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ: "ТЕКСТЪТ В ИЗОБРАЖЕНИЕТО, ИЗОБРАЖЕНИЕТО В ТЕКСТА”

 

Интердисциплинарната конференция, онасловена “Текстът в изображението, изображението в текста” ще се проведе за втори път през 2024 г. Организатори на научното събитие са Националната академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов”, Институтът за литература при БАН, Институтът за изследване на изкуствата при БАН и Нов български университет.

Конференцията ще се проведе на 13 и 14 септември 2024 г. в НАТФИЗ. Срокът за подаване на заявки е до 15 август 2024 г.

ПРОДЪЛЖАВА

ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ: “MIRABILIA: ЕМОЦИИ И СТРАСТИ”

Интердисциплинарната конференция на тема “Mirabilia: емоции и страсти” се организира от Института за изследване на изкуствата, Института за литература, Института за балканистика с Център по тракология и Института за етнография и фолклор с Етнографски музей при Българската академия на науките.

ПРОДЪЛЖАВА

Първа национална научна конференция с международно участие за студенти, млади учени, докторанти и постдокторанти на тема: "ОБРАЗЪТ НА ЖЕНАТА В ЛИТЕРАТУРАТА"

ПОКАНА
от
Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски“
и
Института за литература при БАН

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Първата национална научна конференция с международно участие за студенти, млади учени, докторанти и постдокторанти на тема:

ОБРАЗЪТ НА ЖЕНАТА В ЛИТЕРАТУРАТА

Форумът ще се проведе на 19 и 20 юни 2024 г. в Големия салон на Института за литература (бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17, партер).

ПРОДЪЛЖАВА

Публична дискусия, която ще се проведе съвместно от секция Теория на литературата и секция Сравнително литературознание

Каним ви на публична дискусия, която ще се проведе съвместно от секция Теория на литературата и секция Сравнително литературознание. Доц. Маргарита Серафимова ще говори на тема Пространства и фикции. Тя предлага като вход към темата своята статия "Биографичното пространство":  https://bas.academia.edu/SerafimovaMargarita.

Дата: 16.05.2024 г.
Час: 14:30
Място: 9 етаж на Института за литература, бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17.
Заповядайте!

ПРОДЪЛЖАВА

Editions

Literaturna Misal [Literary Thought] has been published by the Institute of Literature at Bulgarian Academy of Sciences since 1957.

The peer reviewed Scripta & e-Scripta: the International Journal of Interdisciplinary Mediaeval Studies is published by the Institute for Literature at the Bulgarian Academy of Sciences as of 2003.

Starobulgarska Literatura ("Medieval Bulgarian Literature") is a specialized peer-reviewed journal dedicated to medieval Bulgarian literature and culture and their Byzantine and European contexts.

The Boyan Penev Publishing Center was established by a decision of the Scientific Council of the Institute of Literature in 2000. It is the first and only publishing center in the system of institutes at the Bulgarian Academy of Sciences.