Международен научно-образователен семинар "Българският модернизъм в диалог със световния" по ННП "Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина", Институт за литература – БАН. Програма


ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“

Международен научно-образователен семинар по нова и съвременна българска литература на тема: „Българският модернизъм в диалог със световния“

21 юни 2023 г. (сряда)

Институт за литература – БАН, Малък салон

На 21 юни 2023 г. (сряда) от 11 ч. Институтът за литература към БАН организира международен научно-образователен семинар по нова и съвременна българска литература на тема: „Българският модернизъм в диалог със световния“. 

Събитието е в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от МОН.

Семинарът се състои от две части. Първата е структурирана около проблематиката на българския литературен модернизъм и неговите връзки със света. Център на тази част е изследователската работа на специализантката на ИЛ по ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ Росица Митрева де Зулли (докторант във Виенския университет). Темата на специализантския й проект е: „Ямболският авангардизъм в диалог с италианския футуризъм“, а конкретната публична лекция с презентация е озаглавена „Цанг тумб тууум“ и българският аероплан: истинската история“. В първата част участват с доклади и специализантът по ННП „Българистика“ д-р Пьотър Мищела (постдокторант в Институт за литературни изследвания при Полската академия на науките), и доц. д-р Иван Христов (ИЛ – БАН).

Втората част на семинара е структурирана по-общо, тъй като нейната цел е да бъдат обменени идеи и да се създадат контакти между специализанти по Програмата и изследователи от Института за литература. Затова тук акцентът е представяне на теми и изследвания от различни сфери на литературната българистика. С доклади във втората част участват: гл. ас. д-р Николета Пътова (ИЛ – БАН), д-р Мария Пилева (ИЛ – БАН), н.с. д-р Якуб Микулецки (Славянски институт при Чешката академия на науките, специализант в ИЛ по ННП „Българистика“), гл. ас. д-р Анна Алексиева (ИЛ – БАН), доц. д-р Елка Димитрова (ИЛ – БАН).

ПРОГРАМА

Сряда, 21 юни 2023

Институт за литература, Малък салон, партер

11:00 Откриване на семинара – доц. д-р Елка Димитрова, зам.-дир. на ИЛ – БАН, координатор на ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ за ИЛ

Първи част

Модератор – Елка Димитрова

11:05 Росица Митрева де Зулли (Виенски университет) – „Цанг тумб тууум“ и българският аероплан: истинската история“ (публична лекция)

11: 35 Пьотър Мищела (Институт за литературни изследвания при ПАН) – „Драмите на Станислав Пшибишевски на българските сцени. 1905 – 1937“

11:50 Иван Христов (ИЛ) – „Социални трансформации и идеологии на модернизма в България през ХХ в.“

12:05 Дискусия

12:20 Кафе пауза

Втора част

Модератор – Анна Алексиева

12: 30 Николета Пътова (ИЛ) – „Проблемът „свое – чуждо“ във възрожденската драма и театър“

12:45 Мария Пилева (ИЛ) – „Библейски образи и мотиви в белетристиката на Иван Вазов“

13:00 Якуб Микулецки (Славянски институт при ЧАН) – „Чий е Той? Образът на Христо Ботев в българската емигрантска литература след 1944 г.“

13:15 Анна Алексиева (ИЛ) „Христо Ботев в социалистическия героичен пантеон“

13:30 Елка Димитрова (ИЛ) „Острови на неблажените“ – амбивалентности на неблаженството“

13:45 Дискусия

14:00 Закриване на семинара

В дискусиите са поканени да участват всички присъстващи.

Събитието е с отворен достъп.