New contributions to the study of the ascetical miscellanies from the community of Paisius Velichkovsky

На 6 декември (сряда) 2023 г. от 15.00 ч.

в Големия салон на ИЛ, партер

Daniar Mutalâp 

(докторант към Румънската академия на науките)

ще изнесе лекция на тема

New contributions to the study of the ascetical miscellanies from the community of Paisius Velichkovsky

Даниар Муталъп е гост на Секцията по стара българска литература, ИЛ към БАН в рамките на Националната научна програма Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина, финансирана от МОН