Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски откри лаборатория в Института за литература

Председателят на Българската академия на науките (БАН) акад. Юлиан Ревалски откри днес лабораторията "Виртуална история на българската литература (ІХ-ХХІ в.)" в Института за литература (ИЛ) на БАН.

ссадсадас

Studia Litteraria Serdicensia

Studia Litteraria Serdicensia

Поредицата „Studia Litteraria Serdicensia“ е наследник на  изданието „Известия на Института за литература“, което излиза между 1952 и 1972 г., но съобразена с актуалните условия и актуалните изисквания за международен резонанс на усилията на българските учени-хуманитаристи. Целта е тя да отговаря на съвременните изисквания за научни публикации и на критериите за включване в международните референтни системи за рецензирани научни издания като Scopus и Web of Science.

Участие на доц. Елка Трайкова в програма Христо Ботев на БНР

Неотдавна приетото постановление на Министерския съвет за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища предизвика реакцията на широката академична общност у нас.

LM_2_2021.jpg

Литературна мисъл

Списание „Литературна мисъл“, издание на Института за литература при БАН, е основано през 1957 година. Първият главен редактор е Пантелей Зарев, а в редакционната колегия влизат Атанас Натев, Георги Димов, Георги Цанев, Емил Георгиев, Людмил Стоянов, Петър Динеков, Стоян Каролев, Тодор Павлов и Христо Йорданов. През следващите десетилетия съставът на редакционната колегия е променян неколкократно. От 1992 г.

scripta_20_2020.jpg

Scripta & e-Scripta

„Scripta & e-Scripta“ е рецензирано (peer review) международно списание за интердисциплинарни средновековни изследвания, което се публикува от Института за литература към БАН от 2003 г. То има за цел разработването на изследвания за писменото наследство на средновековния славянски свят и Византия, в по-широк обхват от късната античност до началото на XVIII век. Най-важна е ориентацията му към информационните технологии и тяхното прилагане в хуманитарните науки.