Scripta & e-Scripta

scripta_20_2020.jpg

„Scripta & e-Scripta“ е рецензирано (peer review) международно списание за интердисциплинарни средновековни изследвания, което се публикува от Института за литература към БАН от 2003 г. То има за цел разработването на изследвания за писменото наследство на средновековния славянски свят и Византия, в по-широк обхват от късната античност до началото на XVIII век. Най-важна е ориентацията му към информационните технологии и тяхното прилагане в хуманитарните науки.

Специфична задача на списанието е да отразява дейността на Комисията за компютърна обработка на средновековни славянски ръкописи и ранни печатни книги на Международния комитет на славистите (създадена през 1998 г.). Списанието приема статии, подхождащи към литературните източници чрез сложни методи за изследване и преплитане на дисциплини като лингвистика, текстология, история и история на изкуството, палеография, епиграфия и кодикология, антропология, социални науки и съвременни хуманитарни науки.

Списанието включва прегледи на нови книги в областта на средновековните изследвания. Редовен раздел „Дебюти“ включва първи публикации на студенти и млади специалисти.

„Scripta & e-Scripta“ приема статии на английски, немски, френски и руски език. Списанието излиза от печат веднъж годишно.