Нова и съвременна българска литература

Институт за литература при БАН
Секция „Нова и съвременна българска литература“

 

Българска литература от Освобождението до края на XX век
Изпитна програма за докторантски конкурс


 

 • 1. Българската литература и култура през 80-те години на XIX в. Исторически, социално-политически и културни характеристики на десетилетието. Културни средища, периодичен печат, полемики. Тематични и жанрови доминанти. Мемоарна вълна̀. Тенденции в охудожествяването на пътеписа.

  Автори: Иван Вазов, Захари Стоянов, Стоян Михайловски, Константин Величков, Алеко Константинов, Михалаки Георгиев, Тодор Влайков.

 • 2. Българската литература през 90-те години на XIX в. Жанрова картина и основни направления (реализъм и естетически индивидуализъм, народничество и социализъм). Формиране и развитие на прозаическите жанрове. Развитие на поезията (тенденции към социална критика, фолклорна стилизация и философска лирика). Литературната критика като специализирана културна дейност.

  Автори: Иван Вазов, Константин Величков, Тодор Влайков, Михалаки Георгиев, Тодор Влайков, Вела Благоева, Антон Страшимиров, Георги Стаматов, Стоян Михайловски, Алеко Константинов, Пенчо Славейков, Петко Тодоров, Пейо Яворов, д-р Кръстьо Кръстев.

 • 3. Българската литература и култура от началото на XX в. до края на Първата световна война. Войните (1912 – 1918) и българската литература. Естетическо многообразие и литературни кръгове. Трансформационни процеси в поезията (концептуализиране на индивидуализма, зараждане и утвърждаване на българския символизъм). Модерни тенденции в прозата. Развитие на театъра и драмата (историческа, битова, социално-психологическа, символистична драма). Развитие на литературнокритическата мисъл.

  Автори: Иван Вазов, Пенчо Славейков, д-р Кръстьо Кръстев, Петко Тодоров, Пейо Яворов, Елин Пелин, Теодор Траянов, Николай Лилиев, Христо Ясенов, Емануил Попдимитров, Димчо Дебелянов, Николай Райнов, Гео Милев, Георги Райчев, Антон Страшимиров, Йордан Йовков, Дора Габе, Екатерина Ненчева, Евгения Димитрова, Димо Кьорчев, Симеон Радев, Иван Д. Шишманов, Боян Пенев.

 • 4. Българската литература и култура през 20-те и 30-те години на XX век. Социокултурен контекст. Литературна периодика и литературни кръгове (сп. „Везни“, сп. „Пламък“, сп. „Нов път“, сп. „Златорог“, в. „Развигор“, сп. „Хиперион“, в. „Изток“, в. „Стрелец“ и др). Идейни и естетически измерения на следвоенния прелом в българската литература. Основни направления: реализъм, символизъм, авангардизъм. Естетически търсения в поезията между двете световни войни. Жанрова и тематична специфика на прозата. Развитие на драмата. Литературна критика.

  Автори: Йордан Йовков, Христо Смирненски, Гео Милев, Чавдар Мутафов, Никола Фурнаджиев, Ангел Каралийчев, Асен Разцветников, Атанас Далчев, Антон Страшимиров, Георги Райчев, Светослав Минков, Владимир Полянов, Константин Константинов, Ст. Л. Костов, Мара Белчева, Елисавета Багряна, Дора Габе, Анна Каменова, Фани Попова-Мутафова, Боян Пенев, Владимир Василев, Константин Гълъбов, Иван Радославов, Иван Мешеков, Александър Балабанов.

 • 5. Българската литература в края на 30-те и началото на 40-те години на ХХ век. Тенденции и представители, литературни дебюти.

  Автори: Никола Вапцаров, Александър Вутимски, Богомил Райнов, Александър Геров, Валери Петров, Весела Василева.

 • 6. Тенденции в литературата след 9 септември 1944 г. Политически промени и трансформация на литературните институции след 9 септември 1944 г. Идеология и естетика. Налагане на социалистическия реализъм като официален художествен метод. Развитие на поетическото поколение на 40-те години. Разказът и повестта. Възход на романа. Епическата романова вълна в началото на 50-те години. Мемоаристика и есеистика. Процеси в драматургията.

  Автори: Александър Геров, Радой Ралин, Валери Петров, Иван Пейчев, Христо Радевски, Веселин Андреев, Емил Манов, Йордан Вълчев, Павел Вежинов, Ивайло Петров, Павел Матев, Иван Радоев, Пеньо Пенев, Богомил Райнов, Илия Волен, Чудомир, Георги Караславов, Стефан Дичев, Димитър Димов, Димитър Талев, Емилиян Станев, Константин Петканов, Константин Константинов, Стоян Загорчинов.

 • 7. Тенденции в литературата през 60-те години на ХХ век. Прозаически жанрове. Развитие на историческия роман. Екзистенциална проблематика в белетристиката. Лиризация на прозата. Сатирична литература. Поетически разцвет през 60-те години („априлско“ поколение в поезията). Процеси на лиризация в българската драма. Литературна критика.

  Автори: Йордан Радичков, Ивайло Петров, Емилиян Станев, Дико Фучеджиев, Богомил Райнов, Николай Хайтов, Васил Попов, Любен Дилов, Блага Димитрова, Антон Дончев, Вера Мутафчиева, Невена Стефанова, Генчо Стоев, Георги Марков, Атанас Далчев, Александър Геров, Иван Пейчев, Веселин Ханчев, Валери Петров, Първан Стефанов, Константин Павлов, Христо Фотев, Любомир Левчев, Владимир Башев, Станка Пенчева, Стефан Цанев, Иван Радоев, Станислав Стратиев, Минко Николов, Георги Константинов.

 • 8. Литературата през 70-те и 80-те години на XX век. Развитие на белетристиката. Задълбочаване на процесите на лиризация. Нови тенденции в поезията. Модерни линии в развитието на драмата. Литературна критика.

  Автори: Павел Вежинов, Емилиян Станев, Яна Язова, Дико Фучеджиев, Ивайло Петров, Богомил Райнов, Йордан Радичков, Любен Дилов, Борис Априлов, Блага Димитрова, Виктор Пасков, Борис Христов, Миряна Башева, Биньо Иванов, Иван Цанев, Иван Теофилов, Николай Кънчев, Иван Методиев, Георги Рупчев, Едвин Сугарев, Владимир Левчев, Миглена Николчина, Румен Леонидов, Калина Ковачева, Мирела Иванова, Екатерина Йосифова, Петя Дубарова, Станислав Стратиев, Иван Радоев и др.

 • 9. Тенденции и явления в литературата на 90-те години на XX в. Многообразие на поетически стилове. Тенденции в прозата и драмата. Българският постмодернизъм. Значение на литературната периодика за развоя на актуалните литературни процеси през 90-те години.

  Автори: Златомир Златанов, Ани Илков, Илко Димитров, Пламен Антов, Георги Господинов, Пламен Дойнов, Йордан Ефтимов, Кристин Димитрова, Александър Томов, Владимир Зарев, Алек Попов, Деян Енев, Виктор Пасков, Емилия Дворянова, Теодора Димова, Мария Станкова, Здравка Евтимова, Станислав Стратиев, Константин Илиев, Цветан Марангозов и др.

Литература:

 • Алипиева, Антоанета. Българската поезия от 60-те години на ХХ век. На повърхността. Под повърхността. – С., 2004.
 • Антитоталитарната литература. Сборник. Ред. Вихрен Чернокожев, Божидар Кунчев, Едвин Сугарев. – С., 2009.
 • Антов, Пламен. Яворов – Ботев: модернизъм и мит. Атавистичната памет на езика. – С., 2009.
 • Антов, Пламен. Поезията на 1990-те: Българско и постмодерно. Т. 3. – С., 2010.
 • Антонова, Александра. Чавдар Мутафов – в търсене на художествения лик. – С., 2011.
 • Атанасова, Цветанка „Кръгът „Мисъл“. – С., 1991.
 • Атанасова, Цветанка – Българският модернизъм. – С., 2016
 • Балабанов, Александър. Студии, статии, рецензии, спомени : Т. 1–2. – С, 1973.
 • Василев, Владимир. Студии, статии, полемики. – С., 1992.
 • Вачева, Албена. (Съст. и ред.). Култура и критика, ч. I – IV.: https://liternet.bg/publish4/avacheva/index.html
 • Вачева, Албена. В периферията на канона. Българските писателки през първата половина на 20 век. – С., 2013.
 • Велкова-Гайдаржиева, Антония. Българска литературна критика и митотворчество (д-р К. Кръстев, Б. Пенев, Вл. Василев). – Велико Търново, 1999.
 • Влашки, Младен. „Млада Виена“ в млада България. – Пловдив, 2017.
 • Георгиев, Никола. Избрано в два тома. Т. 1. Литературна теория. Питания и изпитания. – С., 2017; Т. 2. Литературни похождения, автори, творби, анализи. – С., 2018.
 • Гиргинова, Мариета. Блянове по модерна драма. – С., 2010
 • Господинов, Георги. Поезия и медия. Кино, радио и реклама у Вапцаров и поетите на 40-те години на 20 век. – С., 2005.
 • Дакова, Бисера. Яворов. Археология на автора. – С., 2002.
 • Димитрова, Елка. Изгубената история. – С., 2001.
 • Дойнов, Пламен. Алтернативният канон. – С., 2012.
 • Дойнов, Пламен. Българската поезия в края на ХХ век. – С., 2007.
 • Дойнов, Пламен. Българският соцреализъм. – С., 2011.
 • Ефтимов, Йордан. Двойното дъно на класиката. – С., 2010.
 • Жечев, Тончо. Избрани произведения : [Т.] 1 – 2. – С., 1989.
 • Игов, Светлозар. История на българската литература. – С., 2001, 2010.
 • Игов, Светлозар. Поезията на Иван Цанев: Четири статии. – С., 2001.
 • Игов, Светлозар. Поезията на Николай Кънчев. – С., 1990.
 • Игов, Светлозар. Три класически случая: Романите на Димитър Димов, Димитър Талев и Емилиян Станев. – С., 2014.
 • Йорданов, Александър. Своечуждият модернизъм. – С., 1993.
 • Йорданов, Николай. Българската драма. Поглед от периферията на текста. – С., 2002.
 • Каранфилов. Ефрем. Избрано. – С., 1999.
 • Кирилов, Николай. Театър на несвързването. Поетика на абсурдистката драма. – С., 2015.
 • Кирова, Милена. История на българската литература. – С., Ч. 1, 2016; Ч. 2, 2018; Ч. 3, 2020.
 • Кирова, Милена. Критика на прелома. – С., 2002.
 • Кирова, Милена. (Съст.) Неслученият канон. – Т 1, С., 2009; Т 2, С., 2013.
 • Кирова, Милена. Проблематичният реализъм. – С., 2002.
 • Коларов, Радосвет. Повторение и сътворение: поетика на автотекстуалността. – С., 2009.
 • Константинов, Георги. Моето поколение в литературата. – С., 1967.
 • Константинов, Георги. Едно необикновено приятелство. – С., 1967.
 • Константинов, Константин. Път през годините. – С., 1981 (ч. 1 – 1959, ч. 2. – 1962).
 • Константинова, Елка. Въображаемо и реално. Фантастиката в българската художествена проза. – С., 1987.
 • Критическото наследство на българския модернизъм. (Съст.: Едвин Сугарев, Елка Димитрова, Цветанка Атанасова.) Т. 1–4. – С., 2009.
 • Кунчев, Божидар. Човешката участ в творчеството на Ал. Вутимски, Ал. Геров, Ат. Далчев. – С., 2009.
 • Куюмджиев, Кръстьо. Избрани страници: Литературнокритически очерци. – С., 1983.
 • Куюмджиев, Кръстьо. Събрани съчинения. Т. 1. – С., 2002.
 • Ликова, Розалия. Литературен живот между двете войни. Т.1–2. – С., 1995–1996.
 • Личева, Амелия. Гласове и идентичности в българската поезия. С., 2007.
 • Малинова, Людмила. Български поетеси между двете световни войни. – С., 1999.
 • Мешеков, Иван. Есета, статии, студии, рецензии. – С., 1989.
 • Младенов, Иван. Отклонена литература. – С., 2011.
 • Младенов, Иван. Теодор Траянов в развитието на българския символизъм. – С., 1997.
 • Николов, Минко. Избрани произведения в два тома. – С., 1968.
 • Неделчев, Михаил. Литературноисторическата реконструкция. – С., 2011.
 • Неделчев, Михаил. Ефектът на раздалечаването. Студии за литературата на Народна република България. – С., 2015.
 • Неделчев, Михаил. Как работи литературната история? Нови съчинения в три тома. Т.1: Литературноисторически обзорни сюжети. – С., 2019.
 • Николчина, Миглена. Изгубените еднорози на революцията. Българските интелектуалци през 1980-те и 1990-те години. – С., 2012.
 • Ничев, Боян. Съвременният български роман. Към история и теория на епичното. – С., 1981.
 • Пелева, Инна. Места от конспекта. – С., 2000.
 • Пелева, Инна. Йордан Радичков. Дума, разказ и тъга. – С., 2004.
 • Пенев, Боян. Студии, статии, есета. Ч. 1 – 2. – С., 1985.
 • Пенчев, Бойко. Българският модернизъм: моделирането на Аз-а. – С., 2003.
 • Пенчев, Бойко. Тъгите на краевековието. – С., 1998.
 • Петров, Здравко. Избрано: Литературни портрети на поети. – С., 1978.
 • Попилиев, Ромео. Историческата драма. Траекториите на историята, мита и политиката. – С., 2008.
 • Попилиев, Ромео. Съпротивата на драмата в драмата за съпротивата. – С., 2013.
 • Радославов, Иван. Българската литература 1880 – 1930. – С., 2007 (1935)
 • Сарандев, Иван. Българска литература (1918 – 1945). Т.1–2. – С., 2004, 2006.
 • Станков, Иван. Васил Попов. Релативизъм и полифонизъм. – С., 2010.
 • Стефанов, Валери. Българска литература ХХ век. – С., 2003.
 • Стоянов, Цветан. Невидимият салон. – С., 1978.
 • Сугарев, Едвин. Българският експресионизъм. – С.,1988.
 • Трайкова, Елка. Българските литературни полемики (от началото на ХХ век до 70-те години на ХХ век). – C., 2001.
 • Тодоров, Цветан. Въведение във фантастичната литература. – С., 2009.
 • Хаджикосев, Симеон. Българският символизъм. – С., 1979.
 • Христов, Иван. Кръгът „Стрелец“ и идеята за родоното. – С., 2009.
 • Цанев, Георги. Избрани произведения в 3 тома. – С., 1985.
 • Цанева, Милена. Иван Вазов. Изследвания и прочити. – С., 2012.
 • Чернокожев, Вихрен. Българският смях. Очерци и портрети. – С., 1994.
 • Българският литературен модернизъм:
  http://bgmodernism.com/
 • Речник на българската литература след Освобождението:
  http://www.dictionarylit-bg.eu
 • Дигитална библиотека „Българска литературна критика“:
  https://bglitcritics.org

Изготвили конспекта: доц. д-р Александра Антонова, доц. д-р Елка Димитрова, доц. д-р Людмила Малинова