Институтът за литература при БАН – София обявява конкурс за главен асистент по специалността “Теория и история на литературата” – 05.04.01. – със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (ДВ бр. 40/29 май 2012 г.).

Публикувано на: 26.11.2018 18:16

Институтът за литература при БАН – София обявява конкурс за главен асистент по специалността “Теория и история на литературата” – 05.04.01. – със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (ДВ бр. 40/29 май 2012 г.).

Документи – в канцеларията на Института, бул. “Шипченски проход” № 52, бл. 17, ет. 7, ст. 704, тел. 971-70-56.

Институтът за литература при БАН – София обявява конкурс за главен асистент по специалността “Теория и история на литературата” – 05.04.01. – със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (ДВ бр. 40/29 май 2012 г.).

Документи – в канцеларията на Института, бул. “Шипченски проход” № 52, бл. 17, ет. 7, ст. 704, тел. 971-70-56.