Институтът за литература при БАН - София обявява конкурс за главен асистент по специалността Теория и история на литературата - 05.04.01. - със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник" (ДВ бр. 40/29 май 2012 г.).

Публикувано на: 26.11.2018 18:15

Институтът за литература при БАН - София обявява конкурс за главен асистент по специалността Теория и история на литературата - 05.04.01. - със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник" (ДВ бр. 40/29 май 2012 г.). Документи - в канцеларията на Института, бул. "Шипченски проход" № 52, бл. 17, ет. 7, ст. 704, тел. 971-70-56.