Институтът за литература към БАН – София обявява конкурс за професор в Професор по специалността “Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия” с кандидат доц. дн. Йонка Найденова