Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Стара българска литература)

Публикувано на: 29.09.2017 18:43

Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Стара българска литература) – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е публикувана в ДВ бр 78/29.09.2017 г.

Срок за подаване на документи – от 29.09.2017 г. до 28.11.2017 г. в Канцеларията на Института – бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 7, ст. 704, тел. 02/971-70-56