ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН КОЛЕГИУМ НА СЕКЦИЯ "СТАРА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА"

ONLINE

ХХV Интердисциплинарен колегиум 
по старобългарска литература и култура 
в памет на Петър Динеков и Стефан Кожухаров

11–12 ноември 2021 г.

Линк за 11 ноември:  https://us02web.zoom.us/j/89117133381?pwd=WmU0L1BpcWw2WUMvZnY0akY5R1lSU…
Линк за 12 ноември:  https://us02web.zoom.us/j/81583662334?pwd=WlVRSk9DL3ZXQ29ORXdZMjdMbUpNQ…

П Р О Г Р А М А

11  ноември (четвъртък)

10.00 – 13.00  ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
председател: проф. Ана Стойкова

10.00 ч.  откриване на колегиума
10.05–10.20 Татьяна Афанасьева, Первая беседа Иоанна Златоуста на  Евангелие в преславском переводе по рукописи из библиотеки АН Литвы (фонд 19, № 6). 
10.20–10.35  Марина Крутова, О значении маргинальных помет в Псалтири царя Иоанна Грозного (втор. пол. XIV в.).
10.35–10.50  Татяна Илиева, Наблюдения върху ортографията на литургийното 
тълкувание в ръкописи РГАДА 88 и Богишич 52.
10.50–11.05  Марина Чистякова, Слово о геенне в церковнославянских сборниках XVI века.

11.05 – 11.15  дискусия
11.15 – 11.30   пауза

11.30–11.45  Анатолий Турилов, Чудо Димитрия Солунского об "Аскалоне" царе в Великих Минеях Четьих –  источники и время формирования.
11.45–12.00  Деница Петрова, За едно известие в Беляковския летопис.
12.00–12.15 Лора Тасева, Двукоренните думи с но- ‘един’ в семантичен и диахронен план.
12.15–12.30  Екатерина Дикова, За думата алкота в Учителното евангелие.

12.30 – 12.40 дискусия
12.40 – 14.00 обедна пауза

14.00 – 17.00  ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
в памет на Стефан Кожухаров
председател: доц. Нина Гагова

14.00–14.15  Веселин Панайотов, Свети Методий като поет.
14.15–14.30  Грета Стоянова,  Името на Наум в акростих от миней за месец февруари по ГИМ 164 – хипотези. 
14.30–14.45 Сергей Темчин, «Песнь приимите недостойную Георгия»: Заимствование как причина возникновения псевдоакростихов в славянской гимнографической традиции.
14.45–15.00  Станка Петрова, Още веднъж за произхода на анонимния канон за безплътните сили на втори глас.

15.00 – 15.10 дискусия
15.10 – 15.30 пауза

15.30–15.45 Радослава Станкова, „Видинската” служба за света Параскева-Петка Епиватска и руската редакция на службата.
15.45–16.00  Вера Подковирова, Болгарский (БАН, Сырку 54) и русский (БАН, П I А58) "богородичные" сборники последней четверти XVII в.: к проблеме источников и состава. 
16.00–16.15  Хайнц Миклас, Спомени за Стефан Кожухаров.

16.15 – 16.30 дискусия


12  ноември (петък)

10.00 – 13.00  ТРЕТО  ЗАСЕДАНИЕ
председател: проф. Анисава Милтенова

10.00–10.15  Игор Калиганов, За формирането на култа на св. Иван Рилски като общонароден български светец.
10.15–10.30  Eлена Томова, Пренасяне на мощите на св. Иларион Мъгленски" в руската ръкописна традиция през XV–XVII в.
10.30–10.45  Мая Петрова, Заветът на св. 40 мъченици в славянската ръкописна традиция.
10.45–11.00  Нина Гагова, „Веление царское блаженаго Константина“ в Зогр. 105.

11.00 – 11.10 дискусия
11.10 – 11.30 пауза

11.30–11.45   Ана Стойкова, Още веднъж за змееборския епизод в Мъчението на св. Теодор Тирон.
11.45–12.00   Екатерина Тодорова, Култът към св. Трифон и неговото мъчение в южнославянската писмена традиция: предварителни бележки. 
12.00– 12.15  Амбър Иванова, Текст-критическо издание за Мъчението на света Текла в старобългарския му превод: едно предложение.
12.15–12.30   Марияна Цибранска, Синаксарното житие на св. Георги Нови Софийски и българският език от османския период.

12.30 – 12.40 дискусия
12.40 – 14.00 обедна пауза

14.00 – 17.00  ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
председател: доц. Мая Петрова-Танева

14.00–14.15  Анисава Милтенова, Компилацията: тематични акценти и лингво-текстологически маркери.
14.15–14.30  Диляна Радославова, Ранните дамаскини в контекста на старата литература: макроструктурни модели. Възможни подходи и параметри на изследване.
14.30–14.45  Десислава Узунова, Книгата на Йоаникий Галятовски „Ключ разумение” и преводаческото дело на Самуил Бакачич.
14.45–15.00  Десислава Найденова, "Нито мое, нито твое да е: разделете го". Майчинството в средновековните славянски правни текстове. 

15.00 – 15.10 дискусия
15.10 – 15.30 пауза

15.30–15.45  Ирина Кузидова, Диетологичните календари в Псалтирите на Гаврило Троичанин и Аврам Димитриевич.
15.45–16.00  Анна Житенева, О некоторых особенностях гадательных приписок в древнерусских списках Псалтири.
16.00–16.15  Иванка Гергова, Руски лубок в България.
16.15–16.30  Красимир Станчев, Спомени за Петър Динеков и Стефан Кожухаров.

16.30 – 16.40 дискусия

Закриване на колегиума