ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА: „ЧЕТИВОТО НА МИРЯНИТЕ ПРЕЗ КЪСНОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ “

21 ноември 2021 г. – В централното фоайе на БАН ще се открие изложбата „Четивото на миряните през късното Средновековие“, която ще разкрие пред посетителите какво е чел българинът през Средновековието. Изложбата е създадена и организирана по проект „Четивото за миряни в южнославянската традиция: социокултурна динамика на репертоара ХIV-ХVIII в.“, финансиран от ФНИ.

Ръководител на проекта: доц. д-р Нина Гагова.

Изложбата ще се помещава във фоайето на БАН на ул. „15 ноември“ № 1.