Научна конференция в чест на 200-годишнината на Ф. Достоевски

ПРЕДСТОЯЩО

Българско общество „Ф. Достоевски”

НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”

Българска академия на науките

Институт за литература

организират

научна конференция в чест на 200-годишнината на Ф. Достоевски

„Достоевски – 200 години по-късно: послания, акценти, интерпретации”

 

Конференцията с кръгла маса на тема „Достоевски и българският театър” ще се проведе в Заседателната зала на НАТФИЗ (ул. „Г.С.Раковски” № 114) на 10 и 11 ноември 2021 г.

Заявки за участие в конференцията ще бъдат приемани до 25 октомври 2021 г. на e-mail: edimitrov@gbg.bg

Времетраене на докладите – 15+5 мин.

Организационен комитет: доц.д-р Емил Димитров (председател), проф.д.и.н. Камелия Николова, проф.д.ф.н. Мирослав Дачев