„Иван Младенов кани най-сърдечно всички колеги на представянето на своя роман“.

ПРЕДСТОЯЩО