БЪЛГАРО-ФРЕНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „ПИСАНЕТО ЗА СЕБЕ СИ И НЕГОВИТЕ ЖАНРОВЕ. ПИСМА, ДНЕВНИЦИ И ДРУГИ ФОРМИ НА АВТОБИОГРАФИЧНИЯ РАЗКАЗ В ЕВРОПЕЙСКАТА ПИСМЕНА ПРАКТИКА (ХVІІІ – ХХ ВЕК)

ПРЕДСТОЯЩО

Българо-френският проект „Писането за себе си и неговите жанрове. Писма, дневници и други форми на автобиографичния разказ в европейската писмена практика (XVIII – XX век)“, с ръководител д.н. Маргарита Серафимова, е финансиран от Посолството на Франция и Френския институт в София.

Проектът е насочен към автобиографичното и субективното писане като призма за осмисляне на историята и литературата. Фигурите и фикциите на Аз-а, особено характерни за нашата дигитална ера, подтикват също към нови прочити на опита от миналото. Аз-формата като създателка на жанрове, постига голямо разнообразие: писма, дневници, изповеди, фрагменти, пътни бележки, автобиографични романи... Жанрове неопределени, хетерогенни, двусмислени – разкъсвани между вглъбението и представлението, между интимното и публичното, между документа и литературата; между кулисите и сцената – те разкриват комплексността на Аз-а и, въпреки своите културни, исторически и географски специфики, запазват характерните си черти от една страна в друга и от една епоха в друга.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81796620504?pwd=MmlkdzljWUtxREJSdUJoaXN1RWpXUT09

Meeting ID: 817 9662 0504
Passcode: 784069

ПРОГРАМА