ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДАТА „ПРОФ. ВАНДА СМОХОВСКА-ПЕТРОВА“

8 ноември 2021 г. – От 18.30 ч. е началото на тържествената церемония за присъждане на наградата „Проф. Ванда Смоховска-Петрова“, организирана от Института за литература при БАН и Полския културен институт в София.

Наградата ще бъде връчена на победителя в конкурса за млади български изследователи за принос към изучаването и популяризирането на полската литература и култура и на български преводачи за значителни постижения в областта на научния и художествения превод на полски автори. 

Програмата включвa клавирен концерт с полска музика в изпълнение на Анжелa Тошева.

Събитието ще се състои в сградата на Полския институт в София – ул. „Веслец“, № 12.

ПОКАНА