„В страната на вечното лято“ от Матвей Вълев

Излезе от печат сборникът „В страната на вечното лято“ (съст. Андрей Ташев, научен ред. Калина Захова), който представя на вниманието на читателите най-емблематичния и приносен дял в творчеството на Матвей Вълев – произведенията му за Бразилия. За първи път в една книга са събрани всички „бразилски“ текстове на писателя – и журналистическите (репортажи, статии, очерци), и художествените (разкази и роман), като повечето от тях излизат за първи път след оригиналната им публикация през 30-те и 40-те години на ХХ век. С този внушителен корпус от текстове Матвей Вълев създава най-ранния цялостен образ на Бразилия в българската култура – истинен, жив, топъл и завладяващ. В творбите му ненатрапчиво са вплетени множество интересни наблюдения и размисли за природата, културата, традициите и жителите на далечната южноамериканска страна, както и за живота на българските емигранти там. Художествените текстове на Матвей Вълев за Бразилия стават средоточие на много от големите теми, които го вълнуват като творец – космополитизма, скитничеството, морето, любовта, самотата и отчуждението. И самите теми, и начинът, по който писателят ги разработва в тези свои творби, са изключително актуални не само за времето на създаването си, но и днес.

Сборникът включва и встъпителната студия „Бразилия – встрани от клишето“ от Андрей Ташев, както и библиографски данни на първоизточниците, и пояснителни бележки към текстовете.

Изданието е резултат от извършено изследване по проект BG05M2OP001-1.001-0001 Изграждане и развитие на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ (Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“).

Представянето на сборника ще се състои на 28 февруари 2022 г. от 18:00 часа в Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/87087168141?pwd=WEF6MmRCQmhsbysrMkluZ3U4VkViZz09

Meeting ID: 870 8716 8141
Passcode: 879507

За книгата ще говорят проф. дфн Пламен Антов, доц. д-р Александра Антонова, доц. д-р Андрей Ташев, доц. д-р Калина Захова и Мартин Колев.