КОЛЕГИУМ НА СЕКЦИЯ „ЛИТЕРАТУРА НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ“ НА ТЕМА „ИЗМЕРЕНИЯ НА ЛЮБОВТА ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО“

На 18 май 2022 г. се провежда ХХVII Колегиум на секция „Литература на Българското възраждане“ на тема „Измерения на любовта през Възраждането“.

Основните тематични полета са свързани с любовните емоции през Възраждането и насочват вниманието към: любовния дискурс в литературата, мемоарите, писмата, личните дневници; интимната любов в художествените произведения, писма, дневници, мемоари; любовта – позволена и забранена, явна и скрита, здравословна и вредителна, извисяваща и принизяваща; любов, дълг и чест; любов към Отечеството; любов към Бог; любов и омраза по ботевски и посланието на завета „силно да любят и мразят“. Докладите търсят отговори на въпросите: Доколко любовното чувство мотивира поведението на човека през Българското възраждане?, Доколко чувството за дълг и искрата, която разгаря патриотизма на българите, надделяват над любовните емоции? И потискат ли ги наистина?

Колегиумът включва тематичния блок „Найден Геров – традиции и новаторства“ – семинар по проекта „Рецепция на непроученото ръкописно наследство на Найден Геров“ с ръководител гл.ас. д-р А. Спасова.
 
Научният форум се провежда в Големия салон на Института за литература. Началото е от 10 часа на 18 май 2022 г.

Организатори:

Доц. д-р Н. Капралова – nedkakapralova@gmail.com 
Гл.ас. д-р Н. Пътова – n.patova@yahoo.com