От текст към изображение или от изображение към текст през Късното средновековие в православна Европа

Заповядайте на сбирка на семинара „Литературата и другите изкуства“, организиран от Института за литература към БАН. На 8 юни 2022 от 14:00 проф. дфн Анисава Милтенова ще представи темата „ От текст към изображение или от изображение към текст през Късното средновековие в православна Европа (примери от XIV–XVII век)“. Семинарът ще се проведе в Унгарския културен институт на ул „Аксаков“ 16.