БЪЛГАРО-СРЪБСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: “БЪЛГАРО-СРЪБСКИ КНИЖОВНИ И КУЛТУРНИ ВРЪЗКИ В КОНТЕКСТА НА ВИЗАНТИЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ”

ONLINE

“Българо-сръбски книжовни и културни връзки в контекста на византийската цивилизация” е темата на съвместната научна конференция на учени от Института за литература при Българската академия на науките и Византолошки институт при Српската академиjа наука и уметности. Научният форум се провежда он-лайн от 11 ч. българско време. Линк за включване в конферен;ията: https://us02web.zoom.us/j/87117124650?pwd=L0JrTDZWZGREcFBGajJMdUdqWUpmZ…

Организатор: доц. Радослава Трифонова-Станкова
radi_trif@yahoo.com

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА 
ВИЗАНТОЛОШКИ ИНСТИТУТ СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ

 

СЪВМЕСТНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
на тема 


БЪЛГАРО-СРЪБСКИ КНИЖОВНИ И КУЛТУРНИ ВРЪЗКИ В КОНТЕКСТА НА ВИЗАНТИЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 

15 юни 2022 г.

линк: https://us02web.zoom.us/j/87117124650?pwd=L0JrTDZWZGREcFBGajJMdUdqWUpmZ…


Meeting ID: 871 1712 4650

Passcode: 257297

 

ПРОГРАМА


11.00 ч. българско време (10.00 сръбско време) откриване на конференцията 
председател: доц. Радослава Станкова

11.05 (10.05) Срђан Пириватрић, Политички оквири српско-бугарских културних и књижевних веза у контексту византијске цивилизације.

11.25 (10.25) Анисава Милтенова, Capita de temperantia et virtute от Исихий Синаит (CPG 7862) в български и сръбски ръкописи.

11.45 (10.45) Милена Давидовић, Српски скрипторијум у Серу и српско-ромејски политички и црквени односи.

12.05 (11.05) – 12.15 (11.15) дискусия


 

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ 
председател: проф. Ирена Шпадиϳер

12.15 (11.15) Нина Гагова, Една съставителска концепция в южнославянските владетелски флорилегии ХІV–ХV в.

12.35 (11.35) Мая Петрова, Пълните преписи на Летовника на Георги Амартол – археографски бележки върху запазените преписи.

12.55 (11.55) Ана Стойкова, Разказът за намирането на св. Кръст в южнославянската ръкописна традиция.

13.15 (12.15) – 13.30 (12.30) дискусия

13.30 (12.30) – 15.00 (14.00) обедна пауза


 

ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ 
председател: проф. Анисава Милтенова 

15.00 (14.00) Ирена Шпадијер, Пролози јужнословенских житија: Теодосије Хиландарац и патријарх Јевтимије.

15.20 (14.20) Милка Радуловић, О пролошким житијима Светог Симеона и Светог Саве у преписима трновског и српског превода пролога (прилог).

15.40 (14.40) Диляна Радославова, Архаичните преводи на Дамаскин-Студитовото Съкровище. Имало ли е сръбски?

16.00 (15.00) – 16.10 (15.10) дискусия


 

ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ 
председател: Срђан Пириватрић 

16.10 (15.10) Ирена Плаовић, Реторички портрет Григорија Цамблака.

16.30 (15.30) Радослава Станкова, Видинската и сръбската служби за света Петка Търновска (Параскева Епиватска) в българската и сръбската книжнина през ХV–ХVІІ век.

16.50 (15.50) Деница Петрова, Анисава Милтенова, Сръбски епистолар в препис от първите десетилетия на XVI век.

17.10 (16.10) Станоjе Боjанин, Листа нерадних дана у Горажданском псалтиру с последовањем из 1521. године

17.30 (16.30) – 17.40 (16.40) дискусия

закриване на конференцията