Кръгла маса в чест на 90-годишнината от рождението на проф. Лиляна Минкова

ПРЕДСТОЯЩО