Институтът за литература в Европейската нощ на учените

Институтът за литература при Българска академия на науките участва в четиринадесетото издание на Европейската нощ на учените, проведена на 30 септември 2022 г. Подготвеният демонстрационен щанд, привлече множество посетители. Основната част от събитието се проведе в пространството на античния комплекс „Сердика“ (в подлеза между Министерски съвет и Президентството), където няколко института на БАН показаха резултатите от работата си по различни проекти.

На демонстрационния щанд на ИЛ можеха да се видят част от научните сборници, издадени през последните години от ИЦ „Боян Пенев“ („Преоткриване: Супрасълски сбоник, старобългарски паметник от Х век“, „Помощница на царете: света императрица Теофана в южнославянската традиция“, „Българската литературна критика. Позиции и контексти“, „Познание и трансхуманитарна революция“, „Библейската драма“, „Писането за себе си и неговите жанрове“, „Съчинения. Борис Йоцов“, „Преводът между конюнктурата и мисията“). Част от книгите са достъпни безплатно на сайта на Издателския център (https://ilitizda.com/library).

Интересни за посетителите бяха изложените броеве от периодичните издания на ИЛ – списанията „Старобългарска литература“, „Литературна мисъл“ и „Scripta & e-Scripta“. Беше представено и новото издание на института „Studia Litteraria Serdicensia“, чието съдържание също е качено на отделен сайт (https://studialiteraria.eu/bg).

Гостите прелистваха с интерес томовете с материали и изследвания за различните периоди на българската литература от IХ до ХХI век.

Атракцията на щанда бяха излъчваните на екран дигитални библиотеки с интересни и полезни справочни, богато информативни и илюстрирани с множество любопитни фотографии съдържания:

  • “SCRIPTA BULGARICA: дигитална библиотека за старобългарска книжнина” (http://scripta-bulgarica.eu/)
  • „Южните и Източните славяни. Виртуален музей.“ (https://sesdiva.eu/)
  • „Енциклопедия „Българско възраждане“ (http://enc.ilit.bas.bg/)
  • „Културно-историческо наследство на Найден Геров“ (http://ngerov.ilit.bas.bg/bg)
  • „Дигитален речник на българската литература след Освобождението“ (http://www.dictionarylit-bg.eu)
  • „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“ (https://bglitcritics.org/)
  • „Прагматизъм и въображение: футуристични посоки на българската научна фантастика в периода XX – XIX век“ (https://fantastika-bg.eu/)

Дигиталните проекти на Института за литература разкриват непознати и позабравени светове, попълват познатите с изненадващи нови факти, проследяват и свързват културни процеси, движения на личности и културни факти, на ръкописи и книги, на творци и идеи през различни географски и духовни пространства. Те са интересни четива.