Библиотеките на филологията

19.10.2022 г. от 18 ч. в Нова конферентна зала на СУ ще се проведе разговор върху книгите “Модерният мимесис” (2021) от Камелия Спасова и “Филология, литература и символна георгафия на Европа: Ерих Ауербах, Лео Шпитцер, Едуард Саид, Стефан Цвайг, Хуго фон Хофманстал” (2022).

Участници в разговора са проф. Ангел Ангелов от секция “Теория на литературата” в Института за литература при БАН, доц. Камелия Спасова и проф. Тодор Христов от катедра “Теория и история на литературата” в СУ “Св. Климент Охридски".