Разговор за Фрагмента

На 25 октомври 2022 г. От 18 ч. в клуб “Писмена” на Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” проф. Пламен Антов от Института за литература при БАН и д-р Поли Муканова, преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии ще представят най-новите си книги на среща-разговор за Фрагмента. В октомврийския разговор за литературата в клуб “Писмена” ще бъдат представени книгите “Фрагментът, фрагментарно” от П. Антов и “Сизиф дали е бил щастлив?” от П. Муканова.