21 НОЕМВРИ – ДЕН НА ИНСТИТУТА ЗА ЛИТЕРАТУРА

Учените от Института за литература при Българската академия на науките отбелязват 21 ноември като свой празник. В този ден Институтът традиционно отваря врати и представя пред колеги, общественост и медии своята разностранна научноизследователска дейност и резултатите от нея.

Официални гости ще бъдат учени от ръководството на Академията и сродните институти, представители на чуждестранни културни институти в София, университетски преподаватели, партньори от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, от Националния литературен музей, от Столичната библиотека, от Софийската градска художествена галерия и от редакциите на научната и културната периодика.

След двегодишно прекъсване тази година акцент в събитието ще бъде продукцията на Издателския център „Боян Пенев“ при Института за литература. В двата салона на бул. „Шипченски проход“ N 52, бл. 17 (партер) ще бъдат изложени авторски монографични и колективни трудове, литературноисторически изследвания, справочни издания и научните списания на Института. Авторите на издателството ще раздават автографи. Специално ще бъдат представени резултатите от работата на младите учени и докторанти в Института, техните книги и условията за тяхното обучение и кариерно развитие. Посетителите ще могат да се срещнат с Ани Илков, Едвин Сугарев и Владимир Левчев – първите анкетирани творци от възобновената поредица „Литературни анкети“. Ще може да закупят книги с отстъпка. Ще има и подаръци от фонда на издателството.

 

Заповядайте в Института за литература на 21 ноември 2022 г. (понеделник) от 15 часа. Ще се радваме да ви посрещнем!

Програма на Деня на Института за литература

21 ноември 2022  
 

15:00 – Откриване

15:15 – Представяне на книгите на младите учени и възможностите за кариерно развитие в Института за литература 

15:45 – Представяне на енциклопедичните и периодичните издания на Института за литература 

16:15 – Представяне на новите книги на утвърдени учени от Института за литература, издадени през 2021 – 2022 г.

17:00 – Представяне на три литературни анкети: на Вихрен Чернокожев с Радой Ралин и на Боряна Владимирова с Едвин Сугарев и Ани Илков 

17:45 – Връчване на Почетния знак на Института за литература 

18:00 – Празничен коктейл

 

Книги на Издателския център „Боян Пенев“, издадени през 2021 – 2022 г.  
 

2021  
 

Българската драма извън канона. Библейската драма. Пиеси. Том 1. Съст. М. Иванова-Гиргинова, Ел. Рускова. – София: ИЦ „Боян Пенев“, 2021. 

Владимирова, Боряна. Образът на женските коси в българската лирика. Литературоисторическо изследване и антология. – София: ИЦ „Боян Пенев“, 2021.

Повторение, обновление – практики на римейка (Studia Literaria Serdicensia, год. 1, кн. 1). Гл. ред. Пламен Антов. – София: ИЦ „Боян Пенев“, 2021.

Познание и трансхуманитарна р/еволюция. Сборник с научни статии. Съст. Ел. Борисова, Н. Генов, Р. Янкова. – София: ИЦ „Боян Пенев“, 2021.

Трайкова, Елка. Литературноисторически и критически сюжети. – София: ИЦ „Боян Пенев“, 2021.

Фантастика и бъдеще. Сборник със статии. Съст. Ел. Борисова, Н. Генов, Р. Янкова. – София: ИЦ „Боян Пенев“, 2021.

Recycling in literature and culture. Ed. Teresa Dobrzyńska, Raya Kuncheva. – Sofia: Boyan Penev Press, 2021. 

 

2022

Владимирова, Боряна. Въглени и звезди. Литературна анкета с Едвин Сугарев. – София: ИЦ „Боян Пенев“, 2022.

Владимирова, Боряна. Сеч и меланхолия. Литературна анкета с Ани Илков. – София: ИЦ „Боян Пенев“, 2022.

Вълев, Матвей. В страната на вечното лято. Съст. Андрей Ташев. – София: ИЦ „Боян Пенев“, 2022.

Вълев, Матвей. Граждани на света. Съст. Андрей Ташев. – София: ИЦ „Боян Пенев“, 2022.

Завръщането на Борис Йоцов. Материали от научен семинар, проведен на 8 юни 2022 г. Съст. Румяна Дамянова и колектив. – София: ИЦ „Боян Пенев“, 2022. 

Йоцов, Борис. Съчинения. Том 2, Кн. 2. Нова българска литература. Съст. Румяна Дамянова и колектив. – София: ИЦ „Боян Пенев“, 2022.

Йоцов, Борис. Съчинения. Том 3, Кн. 2. Славистични изследвания. България в славянските литератури. Съст. Румяна Дамянова и колектив – София: ИЦ „Боян Пенев“, 2022. 

Панов, Александър. Текстът като социално действие. – София: ИЦ „Боян Пенев“/ Диоген, 2022.

Писането за себе си и неговите жанрове. Писма, дневници и други форми на автобиографичния разказ в европейските писмени практики (XVII-XX век). Съст. Маргарита Серафимова. – София: ИЦ „Боян Пенев“, 2022.

Романът на историята. Литература и философия. Достоевски (Studia Literaria Serdicensia, год. II, кн. 2). Гл. ред. Пламен Антов. – София: ИЦ „Боян Пенев“, 2022.

Христов, Иван. Българският литературен модернизъм. Проблемът за времето и идентичността. – София: ИЦ „Боян Пенев“, 2022. 

Шивачев, Румен. Ракурси към ранната модерност. Психологизъм и символизъм. – София: ИЦ „Боян Пенев“, 2022.

Regional and Universal in European Modernity. Ed. Hajdú Péter, Yonka Naydenova –София: ИЦ „Боян Пенев“, 2022.