Васил Попович (1833 – 1897) – един от първите. Писателски и художнически опити

На 29 март 2023 г. от 14:00 ч. проф. Николай Аретов ще представи темата „Васил Попович (1833 – 1897) – един от първите. Писателски и художнически опити“ в рамките на семинара „Литературата и другите изкуства“, организиран от Института за литература към БАН. Сбирката ще се проведе в Унгарския културен институт на ул. „Аксаков“ 16.

2051.png