Семинар с работилница "Художествена литература и превод"

Семинар с работилница "Художествена литература и превод" в рамките на ННП "Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина" , 7-9 юни 2023. Институт за литература.