НАУЧЕН СЕМИНАР „ЛИТЕРАТУРНИ И СОЦИОКУЛТУРНИ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ“

На 25 май от 15 часа в Малкия салон на Института за литература ще се проведе обсъждане на студията на д-р Невена Михова „ТРУДЪТ И КАПИТАЛЪТ. ВЪЗРОЖДЕНСКИ ВИЗИИ В ПУБЛИЦИСТИКАТА“.

Обсъждането е част от поредицата научни семинари, организирани от секция „Литература на Българското възраждане“.