ГЛ. АС. Д-Р АНДРИАНА СПАСОВА ПОЛУЧИ НАГРАДАТА ЗА МЛАД УЧЕН „ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ“

2066.jpeg


 

На тържественото събрание за Деня на светите братя Кирил и Методий, което се проведе на 23 май 2023 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН, бяха връчени наградите за млади и за най-млади учени за 2022 година. 

Отличието за млад учен в научно направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ получи гл. ас. д-р Андриана Спасова от Института за литература. Тази година беше връчена още една награда в същото направление – на гл. ас. д-р Анелия Манова от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей. Честито! 

По решение на Общото събрание на БАН с наградите „Проф. Марин Дринов“ и „Иван Евстратиев Гешов“ за постиженията им през 2022 г. бяха удостоени двадесет и двама млади учени от девет научни направления. Отличията връчиха Председателят на ОС чл.-кор. Евелина Славчева и кметът на София Йорданка Фандъкова.

Чл.-кор. Мирослав Дачев изнесе академично слово на тема: „Езикът: време за гордост, време за размисъл и тревога“.

Андриана Спасова изказа от трибуната благодарността си към колегите от Института за литература, специално благодари на научния си ръководител проф. Румяна Дамянова за продължаващата през годините подкрепа и посвети наградата на своята двегодишна дъщеря Марина.

Image-1.jpg