Публични лекции на на д-р Пьотър Мищела и н. с. д-р Якуб Микулецки специализанти на Института за литература при БАН по ННП "Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина"

Петък 14 юли 2023 г.
Институт за литература – БАН, Голям салон

10:00  – Доц. д-р  Елка Димитрова, зам. директор на Института за литература – БАН  
Встъпителни думи

10:15 –  Лекция на д-р Пьотър Мищела, Полша (Институт за литературни изследвания при Полската академия на науките) на тема:  „Присъствието на  полската литература и култура  в българската периодика (Наблюдения върху в-к „Литературен фронт“ и сп. „Септември“)

11:00 – Дискусия
11:30 – Кафе пауза

12:00 Лекция на н.с. д-р Якуб Микулецки, Чехия (Славянски институт при Чешката академия на науките) на тема: „Българската емигрантска литература в европейския контекст (1944–1989 г.). Опит за литературноисторическа равносметка.“

12:45 – Дискусия

Участници в дискусиите: проф. Михаил Неделчев, доц.дн. Мая Горчева,  доц. д-р Елка Димитрова, доц. д-р Мариета Иванова-Гиргинова, гл.ас.д-р Надежда Стоянова, ас.д-р Катерина Кокинова и др.