Покана за международна научна конференция „БАНАТСКИТЕ БЪЛГАРИ – КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“

На 26 януари 2024 година в Централно управление на БАН в зала „Марин Дринов“ ще се проведе международна научна конференция „БАНАТСКИТЕ БЪЛГАРИ – КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“. Организатори на конференцията са Институтът за български език „Проф. д-р Любомир Андрейчин“, Институтът за литература, Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН и Дружеството на банатските българи в България – Фалмис. 

Покана  
Заявка за участие