Международен научно-образователен семинар по стара българска литература на тема: „Взаимоотношения между балканските литератури: модели и трансформации“

ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“

Международен научно-образователен семинар по стара българска литература на тема: „Взаимоотношения между балканските литератури: модели и трансформации“

3 октомври 2023 г. (вторник)

Институт за литература – БАН, Голям салон

На 3 октомври 2023 г. (вторник) от 10.30 ч. Институтът за литература към БАН организира международен научно-образователен семинар по стара българска литература на тема: „Взаимоотношения между балканските литератури: модели и трансформации“.

Семинарът се организира в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от МОН. Той има за цел да  бъдат обменени идеи и създадени трайни контакти между младите чуждестранни специализанти, гости на Секция „Стара българска литература“, и български палеослависти. В дискусиите ще се направи опит да се потърсят общите корени на балканската книжовност и да се очертаят границите на споделеното литературно пространство на Балканското средновековие. 

Участие в Семинара ще вземат д-р Амбър Иванов (Белгия), д-р Ирена Плаович (Сърбия) и Даниар Муталъп (Румъния), които ще запознаят присъстващите с някои от досегашните си търсения и постижения. В обсъжданията на изнесените от тях лекции са поканени да се включат учени, работещи върху близка проблематика, както от Института за литература, така и от други български научни институции. Свои изследвания ще представят също проф. Анисава Милтенова, доц. Нина Гагова, гл. ас. Диляна Радославова и гл. ас. Ирина Кузидова. Доц. Мая Петрова ще запознае гостите с някои от дигиталните ресурси в областта на медиевистиката, разработени през последните години в Института за литература.

Работните езици на Семинара са английски и български.

Международен научно-образователен семинар по стара българска литература  

Взаимоотношения между балканските литератури:

модели и трансформации

Mutual relations among Balkan literatures: models and transformations

 

Program / ПРОГРАМА

Wednesday, October 3rd, 2023 / Сряда, 3 октомври 2023 г.

 

Институт за литература, Голям салон, партер

Откриване на семинара / Opening session

10.30: Доц. д-р Елка Димитрова, зам.-дир. на ИЛ – БАН, координатор на ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ за ИЛ

10.45:Проф. дфн Анисава Милтенова, дългогодишен председател на Съвета за чуждестранна българистика

Първо заседание

Модератор – проф. Анисава Милтенова

11.00-11.20: Amber Ivanov (Belgium). The Passio Theclae in its first Old Church Slavonic translation: the text-critical discovery of a redactional process / Първият старобългарски превод на Мъчението на св. Текла: текст-критически доказателства за процеса на редактиране

Дискусия

11.30-11.50: Irena Plaović. RhetoricalInterpretationsof South SlavicMedieval Literature / Риторически интерпретации в средновековната южнославянска литература

Дискусия

12:00-12.20: Daniar Mutalâp: Reading practices and ascetical miscellanies from Paisius Velichkovsky's monastic community / Читателски практики и аскетични сборници в монашеската общност на Паисий Величковски

Дискусия

12.30-14.30: Обедна почивка / Lunch break

Вторo заседание

Модератор – проф. А. Стойкова

14:30 Анисава Милтенова (ИЛ). Slavonic Translations of Enarratio in Prophetam Isaiam in monastic miscellanies / Славянските преводи на Enarratio in Prophetam Isaiam в монашеските сборници. 

14:50 Нина Гагова (ИЛ). New Translations of Biblical Commented Books in South Slavic 14th and 15th centuries / Нови преводи на библейски книги с коментари сред южните славяни през XIV и XV в. 

15:10 Ирина Кузидова (ИЛ). Dissemination of the Slavic Dietary Calendars in the Middle Ages / Разпространение на славянските диететикони през Средновековието.

15:30 Диляна Радославова (ИЛ). Thesauros of Damaskenos Stoudites and transformations in Bulgarian literary repertoire in the late 16th – early 18th centuries / Съкровище на Дамаскин Студит и промените в българския литературен репертоар от края на XVI до началото на XVIII в.

15:50 Мая Петрова (ИЛ). How to use some of the electronic resources for Palaeoslavic studies, developed in the Institute of literature / Как да използваме някои от палеославистичните дигитални ресурси, разработени в Института за литература? 

Дискусия

Събитието е с отворен достъп.