ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ИЗОБРАЖЕНИЕТО В ТЕКСТА, ТЕКСТЪТ В ИЗОБРАЖЕНИЕТО“ 2023

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ИЗОБРАЖЕНИЕТО В ТЕКСТА, ТЕКСТЪТ В ИЗОБРАЖЕНИЕТО“ 2023

Институтът за литература отбеляза своята 75-годишнина заедно със 75-годишнините от създаването на Института за изследване на изкуствата и на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ с двудневната интердисциплинарна научна конференция на тема „Изображението в текста, текстът в изображението“. Събитието се състоя на 12 и 13 септември в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и обедини докладите на повече от 50 учени от трите научни институции, от Нов български университет, от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и др. Съорганизатор на събитието е и НБУ.

Конференцията се откри с поздравителни слова от ръководителите на трите институции – ректорът на НАТФИЗ проф. д-р Станислав Семерджиев, директорът на Института за литература доц. д-р Пенка Ватова и директорът на Института за изследване на изкуствата проф. д-р Йоана Спасова-Дикова. Поздравителен адрес от името на Председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски прочете научният секретар на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ доц. д-р Елка Трайкова.

Официалното откриване беше последвано от богата и интересна програма с пленарни доклади. Професор Мирослав Дачев представи своето изследване върху темата за интерференцията между словото и образа, очертана върху „Името на розата“ в романа на Умберто Еко, във филма на Жан Жак Ано и в сериала с режисьор Джакомо Батиато. „Показвам как се тръгва от романа, как се стига до сериала и как романът продължава да живее в изображенията, и как изображенията разговарят със словото във всеки един момент“, коментира проф. Дачев. Докладът на проф. Михаил Неделчев – „Разчитане на оставените ни знаци от класиците“ – представи с примери „видимите образи на словото“ в няколко книжни и периодични издания от първите десетилетия на ХХ век. Професор Ангел Ангелов изнесе доклад на тема: „Образи на четенето в живописта на ХIХ в. – Германия, Франция, Италия“. За интерпретативната сила на моноспектакъла и как актьорската игра превръща текста в образ говори проф. Йоана Спасова-Дикова. Докладът на доц. Огнян Ковачев представи „генеалогията и идеологията на филмовия монтаж“ чрез творби на Дикенс, Грифит и Айзенщайн.

Идеята да се съберат учени от различни хуманитарни области и специалисти, които изследват различни изкуства, около интердисциплинарна тема възниква в катедра „Световна култура“ на НАТФИЗ. Юбилейните поводи на откритите през 1948 г. институти към Българска академия на науките – Института за литература и Института за изследване на изкуствата, заедно със създаденото тогава Държавно висше театрално училище – допълнително провокират организирането на конференцията, свързана с непрекъсващия диалог между словото и образа.