Международната научна конференция „Четивото за миряни в южнославянския репертоар ХІV–ХVІІІ в.“

Програма

 

на Международната научна конференция

„Четивото за мирянив южнославянския репертоар ХІV–ХVІІІ в.“, София, 16–18 ноември 2023 г.

 

Линк за конференцията:

https://us06web.zoom.us/j/85140672032?pwd=bVHg6cRfu34BebhKKRmiZAHmJMwLaZ.1

Meeting ID: 851 4067 2032               Passcode: 427536

 

Институт за литература, партер, Малък салон

16.11.2023 (четвъртък)

Първо сутрешно заседание 

Председател: Нина Гагова 

10.00–10.05 Откриване 

10.05–10.25 Аделина Ангушева-Тиханова, Манчестърски университет, Маргарет Димитрова, СУ: Какво означава предмодерно четене? Характеристика, функции, език

10.25–10. 45 Ирена Плаович, Белградски университет: Ефекат словенске епидеиктике: похвала као поука 

10.45 – 11.05 Анета Димитрова, СУ: Четене с разбиране: старобългарски и среднобългарски превод на реалии от Златоустовите Андрианти

11.05 – 11. 25 Дискусия

11.25 – 11.40 Кафе-пауза

 

Второ сутрешно заседание

Председател: Ана Стойкова

11.40–12.00 Диана Атанасова-Пенчева, СУ: Четивата за св. Мина в южнославянските календарни сборници 

12.00–12. 20 Амбър Иванов, Гентски университет: Чудесата на св. Текла и рецепцията им като четиво през късното южнославянско средновековие 

12. 2012.40 Пламена Костова, ИЛ, БАН: Света Варвара – агиографски и фолклорен образ 

12.40–13.00 дискусия

 

13.00–14.30 ч. Обедна почивка

 

Първо следобедно заседание 

Председател: Ирена Шпадиер

14.30–14.50 Анисава Милтенова, ИЛ, БАН: Загадката като четиво: форми и стилистика

14.50–15.10 Нина Гагова, ИЛ, БАН: Кога ще дойде краят на света: текстове от юслав. книжовен репертоар от ХІV–ХV в., които отговарят на този въпрос

15.10–15.30 Иван Илиев, СУ: Царството на Антрихриста в компилация от библейски цитати. Щрихи от сборник със смесено съдържание от XVII в. 

15.30–15. 50 Дискусия

15.50 – 16.10 Кафе-пауза

 

Второ следобедно заседание 

Председател: Анисава Милтенова 

16.10–16.30 Карине Окерман–Саркисян, Uppsala University: Наблюдения над композицией древнейшего списка, содержащего Скитский патерик

16.30–16.50 Елисавета Ненчева, ИЛ, БАН: За чиста и нечиста вяра: ръкопис № 120 (230), Пловдивска народна библиотека.

16.50–17. 10 Вася Велинова, СУ, ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“: Апокрифният Сън на св. Богородица в южнославянската ръкописна традиция

17.10–17. 30 Дискусия

Коктейл

17.11.2023 (петък)

Институт за литература, Малък салон, партер

Първо сутрешно заседание 

Председател: Ян Страдомски

10.00–10.20 Марияна Цибранска-Костова, ИБЕ, БАН: Загадката Цигръ, или за астрономическото знание сред клирици и миряни в поствизантийската епоха 

10.20–10.40 Екатерина Тодорова, ИЛ, БАН: За няколко неизследвани Гръмника (по препис № 53 от сбирката на В. Григорович в РНБ). Социокултурният дискурс на гадателните книги. 

10.40 – 11.00 Ирина Кузидова-Караджинова, ИЛ, БАН: Медицинско знание и медицинско четиво в южнославянското Късно средновековие 

11.00–11. 20 Дискусия

11.20–11.40 Кафе-пауза

 

Второ сутрешно заседание

Председател: Радослава Станкова

11.40–12.00 Диляна Радославова-Банкова: Дамаскините – новите чети-сборници 

12.00–12.20 Ян Страдомски, Ягелонски университет: Текстове за миряни от Берлинския дамаскин (Slav. Fol. 36) – един литературен прозорец към балканския мироглед от края на ХVІІІ в. 

12.20–12.40 Десислава Узунова, СУ: Мотивът за договор с дявола в късната южнославянска ръкописна традиция

12.40–13.00 Дискусия

13.00–14.30 Обедна почивка

Първо следобедно заседание 

Председател: Таня Суботин

14.30–14.50 Десислава Найденова, КМНЦ, БАН: Правното четиво

14.50–15.10 Мая Петрова-Танева, ИЛ, БАН: Поучителните четива за милосърдието като основна християнска добродетел

15.10–15.30 Иванка Гергова, ИИИзк, БАН:Руски синодици в българска среда 

15.30–15. 50 Дискусия

15.50–16. 10 Кафе-пауза

 

Второ следобедно заседание 

Председател: Диляна Радославова-Банкова

16.10–16.30 Александра Ивановић, Белградски университет: Служба као лирско обраћање: средњовековна српска химнографиjа и Косовска легенда 

16.30–16.50 Радослава Станкова, ИЛ, БАН: Средновековните сръбски родослови и ръкописите, в които се поместват

16.50–17.10 Деница Петрова, ИИИ, БАН: Българските кратки хроники като четиво за миряни 

17.10–17.30 Дискусия

 

18.11.2023 (събота)

Институт за литература, Малък салон, партер

 

Първо сутрешно заседание 

Председател: Ирина Кузидова-Караджинова

10.00–10.20 Таня Суботин, Белградски университет: Састав и функција „последовања“ у псалтирима с последовањем

10.20–10.40 Ана Стойкова, ИЛ, БАН: От храма към дома: пътят на житията от календарните състави към сборниците с четива за миряни

10.40–11. 00 Дискусия

11.00–11.20 Кафе-пауза

Второ сутрешно заседание

Кръгла маса: Четивото за миряни в южнославянския репертоар ХІV–ХVІІІ в.: проблеми на неговото дефиниране и проучване като източник на колективни представи и нагласи (светско, йерейско и манастирско четиво; четене и слушане)

Модератор: Нина Гагова 

11.20–11.50 Мария Йовчева, СУ: Четивата за службите от неподвижния кръг празници според указанията на Черепишкия типик (ЦИАИ 44, XIV в.): проблеми на терминологията и идентификацията  

11.50–12.20 Климентина Иванова, Цветомира Данова, КМНЦ: Календарните сборници в богослужебния ред: наблюдения върху триодните панигирици

12.20–13.00 Дискусия и закриване на конференцията